shiratani unsuikyo,

shiratani unsuikyo, yakushima, kagoshima, japan -- #asia #bridge #forested